Pionýrský oddíl Bobříci

Pionýrský oddíl Bobříci je oddíl pro všechny kluky i holky od 4 let, všestranně zaměřený. Je rozdělen podle věku na dvě části. Děti ve věku 4-5 až 7 let se scházejí pravidelně každé úterý od 16h do 18h a děti od 8 do 15 let mají schůzky každou středu od 16h do 18h. Děti starší 15ti let však neodcházejí, ale mohou se stát instruktory a následně i vedoucími na naší skupině.Všichni se společně scházíme v klubovně pod ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích. Dále s oddílem pořádáme spoustu víkendových akcí, výletů, her a soutěží. Rádi přivítáme každého nového dětské člena, ale i dospěláka, který by chtěl svůj volný čas věnovat práci s dětmi.

Vedoucí: p. Petra Sládková, DiS., mobil: 723 219 656, 778 836 823, email: petka.sladkova@seznam.cz