Pionýrský volnošasový klub Creative

Je klub pro všechny od 15 let až do 100 let se zájmem o tvoření, vyrábění a trávení
příjemných podvečerů u hrnečku kávy, nebo čaje. Schůzky máme 1x za měsíc v pátek
večer od 18h. Termín je určen harmonogramem (plakáty). Vyrábíme různými známými výtvarnými technikami, ale seznamujeme se také s úplnými novinkami.

Přijďte si to také zkusit !!!

Vedoucí : sl. Veronika Spoustová,DiS., Veronika.Spoustova19@seznam.cz

mobil: 731 879 819